Ikke logget ind                  
 

Lokale Aktiviteter
Træskibsforeningen
i Aarhus
Ø-havet
Kjøbenhavnske 
Træsejlere
Fjordsejlerne
Svendborg Classic
Frederikshavns 
Træskibslaug
Til forsiden
 
Frederikshavn TræskibslaugFrederikshavn Træskibslaug er en interesse forening for ejere og andre med interesse i alle typer træbåde i Frederikshavn kommune. Foreningens formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet i Frederikshavn kommune, samt formidle træskibenes historie, deres egenskaber og deres fordele frem for de moderne bådtyper.

Hvorfor nu sådan en forening?

Træbåde bliver et mere og mere sjældent syn i vore farvande. Og da træbåde er en meget væsentlig del af vores maritime kulturarv synes vi det er vigtigt at de få både, der er tilbage, bevares for eftertiden. Ligeledes synes vi det er vigtigt at der bygges nye, så man også i fremtiden kan nyde synet og forskellighederne ved den slags både. For der er jo ikke to træbåde der er ens.

Hvilke aktiviteter har vi så i foreningen?

Vores mål er at mødes en gang om måneden - dem der har lyst og kan - for at sludre lidt sammen. Ligeledes vil vi forsøge at lave udflugter til de forskellige havne i kommune og nærområde. Vi vil forsøge at møde op når der er aktiviteter i kommunens forskellige havne, så vi kan vise bådene frem og fortælle lidt om dem, deres historie og glæderne ved at eje og bruge en træbåd. Ligeledes er det vores mål at hjælpe hinanden og andre med træbåde, hvis der er spørgsmål til hvordan en sådan båd vedligeholdes og behandles.

Læs mere om Frederikshavn Træskibslaug på deres hjemmeside www.skibslaug.dk