Ikke logget ind                  
 

Lokale Aktiviteter
Træskibsforeningen
i Aarhus
Ø-havet
Kjøbenhavnske 
Træsejlere
Fjordsejlerne
Svendborg Classic
Frederikshavns 
Træskibslaug
Til forsiden
 

Aktive træbådsejlere

 

Kjøbenhavnske Træsejlere (KTS) er en forening af aktive træbådssejlere i Øresundsområdet.

Foreningens formål er at stå for sportslige, kulturelle, instruktive og sociale arrangementer for medlemmerne, der understøtter interesssen for klassiske træbåde.

Foreningens vigtigste aktivitet er Torsdagskapsejladserne, som gennemføres torsdage i maj, juni, august og september, hvor vi sejler om Øresundsmesterskabet for Træbåde.

Desuden arrangeres Kjøbenhavnsmesterskabet for Træbåde i juni og Hveen-turen for Træbåde i august.

I 2015 flyttes Kjøbenhavnsmesterskabet til lørdag den 8. august som KTS’ bidrag til den genopstandne Øresundsuge.

Derudover er der mange aktiviteter vinteren igennem.

Hovedparten af bådene i foreningen har Svanemøllehavnen som hjemhavn, men også i Lynetten Lystbådehavn, Fiskerihavnen, Kalkbrænderihavnen (Sundkrogen), Langeliniehavnen, Christianshavns Kanal, Trangraven, Hvidovre Havn, Kastrups to lystbådehavne og Sundby Sejlforenings Havn findes der både tilhørende foreningens medlemmer.

Du kan læse mere om Kjøbenhavnske træsejlere her traesejlere.dk
Kontakt Henrik Effersøe Tlf.: 40 88 19 00 email: traesejlere@gmail.com