Ikke logget ind                  
 


Navn
Formålsparagraf
Grundlag
Vedtægter
Generalforsamling
Medlemskab
Træffestævne
Bestyrelse
Til forsiden
 
 Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer er en sammenslutning for alle, der interesserer sig for at sejle og bevare ældre lystfartøjer.

DFÆL Mission et arbejdsprogram for foreningen & bestyrelsen.
DFÆL vil igennem sit virke og sine medlemmer søge, at bevare flest mulige ældre lystfartøjer.
DFÆL vil øge interessen for ældre lystfartøjer og de traditioner, der knytter sig til dem.
DFÆL vil gennem presseinformation, oplysning og på anden hensigtsmæssig måde, synliggøre ældre lystfartøjer, som en vigtig og bevaringsværdig del af kulturarven i Danmark.
DFÆL vil arbejde med følgende hovedpunkter:

  1. Opretholde et bådregister for ældre lystfartøjer, med relevante data og billede materiale om både, ejere, konstruktører og værfter

  2. Arbejde for en digitalisering af konstruktionstegninger med henblik på bevarelse af vigtige historiske informationer. Herunder oprettelse af en offentligt tilgængelig database.

  3. Modtage og videregive oplysninger om fartøjer & klasser til interesserede båd entusiaster.

  4. Arrangere ét årligt sommerstævne for medlemmerne, med vurderinger og præmieringer af særlig velbevarede både, kapsejlads og socialt samvær.

  5. Drive hjemmesiden www.defaele.dk. der er det faktuelle hjemsted for foreningen. Hjemmesiden skal skabe et åbent forum for medlemmerne. Et forum med mulighed for deling af viden og erfaringer, samt mulighed for kommunikation fra bestyrelsen til medlemmer og omvendt.

  6. Udgive et medlemsblad 4 gange årligt.

  7. Varetage medlemmernes og de ældre lystfartøjers interesse overfor myndigheder og tredje part, herunder miljølovgivningen, kulturarven og fremtidig mulighed for offentlig eller privat støtte.