Ikke logget ind                  


DFÆL
Bådregister
Lokale aktiviteter
DFÆL-Forlag
Indmeldelse
Kontakt
Frihavne
Forsikringsaftale
Jobbørs
Sommerstævner
Æresbevisninger
Vurdering
Bladet
Ny National længde
Billeder
Artikelsamling
Links
Presse

 

DFÆL
Bådregister
Lokale aktiviteter
DFÆL-Forlag
Indmeldelse
Kontakt
Frihavne
Forsikringsaftale
Jobbørs
Sommerstævner
Æresbevisninger
Vurdering
Bladet
Ny National længde
Billeder
Artikelsamling
Links
Presse

 
 
Aktivitet 
Generalforsamling Svendborg
Start: Søndag d. 25. mar. 2018
Slut: Torsdag d. 25. jan. 2018
Beskrivelse: -
  
Download    
     

  
  
    
Sidste nummer af Klassisk Træbåd annoncerede en udskiftning på formandsposten, da Catja Beck-Berge ikke modtager genvalg.         
    
Tillige ønsker den tidligere formand og mangeårige bestyrelsesmedlem Ove Juhl ønsker at træde ud, så der er lagt op til nogen udskiftning i DFÆls bestyrelse.        
    
Er du er et formandsemne – eller kender du et? Måske bestyrelsesmedlem eller suppleant? Foreninger driver ikke sig selv, og med bare en beskeden indsats, kan man være med til at sikre en fortsat og forbedret indsats for vore gamle fartøjer.        
    
Giv bestyrelsen et praj - og allerhelst: mød op den 25. marts i Svendborg        
    

    
    
Generalforsamlingen afvikles på        
    
Hotel Ærø        
    
Brogade 1-3        
    
5700 Svendborg        
    

    
    
Der er frokost kl. 12.00, en klassisk frokostbuffet inkl. kage til en pris af 168,-/ pers (afregnes ved ankomst) Hertil kommer drikkevarer, der købes separat.        
    

    
    
Bindende tilmelding til medlem@defaele.dk senest 12.marts, hvis man ønsker frokost        
    

    
    
Deltagelse til den efterfølgende generalforsamling kræver ikke tilmelding.         
    

    
    
Generalforsamlingen er kl. 14.00 og dagsordenen er som beskrevet i vedtægterne:        
    
1. Valg af dirigent.        
    
2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.        
    
3. Planer for det kommende år.        
    
4. Godkendelse af det reviderede regnskab samt næste års budget, der udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.        
    
5. Behandling af indkomne forslag.        
    
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.        
    
7. Valg af formand.        
    
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.        
    
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.        
    
10. Valg af revisor/revisorsuppleant.        
    
11. Eventuelt.        
  
 Samhandelsbetingelser